FacebookYoutube
   הוראות שימוש
   ובטיחות
   I Camp Hammock 
  
 
vהנחיה לשימוש ראשוני בלבד :                                                                  
יש לחבר את הערסל בגובה נמוך,                      
ולשבת עליו בהדרגתיות על מנת שהרצועות יתהדקו וימתחו בפעם בראשונה.
vבדוק כי הרצועות והקשרים מהודקים היטב, במצב טוב וללא קרעים, לפני ישיבה בערסל
vבדוק כי אין חפצים חדים / בולטים מתחת לערסל
vשמור על מגבלת המשקל שמצוינת (160 ק"ג) 
vיש לאחסן במקום קריר ויבש
vודא/י תמיד כי הציוד שלך יבש לחלוטין לפני אחסנה
vיש להימנע מחשיפה ממושכת לטמפרטורות קיצוניות (מעל 40c ומתחת ל-15c  ) והרחיק לפחות כ10 מטרים מלהבות אש
vאין לשטוף במכונת כביסה. נקה/י בזהירות ביד בלבד, במים פושרים
vחשיפה ממושכת לאור UV חזק יכולה לגרום לחומר להיחלש, אנא הימנעו מכך.