FacebookYoutube
הוראות שימוש לכירה אלפינית Fire Maple FMS-105
 
חשוב: קרא את הוראות השימוש והכר את המוצר לפני חיבורו למיכל הגז.                                           אזהרה: יש להשתמש בגזיה במקום מאוורר בלבד.                                                                             אסור: לכסות את הגזיה או את מיכל הגז. חימום יתר של המיכל הינו מסוכן ביותר.                                  
 
היכרות
 1. כירה FMS-105 מיועדת לשימוש עם מיכלי גז חד פעמיים במשקל 230 \ 450 גרם  עם שסתום בטחון בלבד.
 2.  צריכת גז מקסימאלית 200 גר'  לשעה.
 3. מצת לחיצה אלקטרוני מובנה
הוראות בטיחות
 1. וודא כי 2 האטים הינם במקום ובמצב טוב לפני חיבור מיכל הגז. ראה תמונה:
 2.  אזהרה: יש להשתמש במכשיר במקום מאוורר בלבד
 3. יש להשתמש בכירה על משטח ישר
 4. וודא שאין חומרים דליקים בקרבת העבודה.
 5.  תמיד חבר את מיכל הגז בחוץ, רחוק מאנשים ולא בסביבה של אש או כל מקור ניצוץ אחר
 6.  אם ברצונך לבדוק את תקינות הכירה בצע זאת במקום פתוח.
 7.  אין לבדוק נזילות גז עם להבה, השתמש למשל עם מי סבון מוקצפים
 8. אין להשתמש בכירה כאשר אינה תקינה (אטם פגום, נזילה)
 9. אין להשאיר את הכירה בפעולה ללא השגחה.
 10. אין לחמם כלים ללא תכולה (מים, מזון).
שימוש בכירה                                                                                                     
 1. היזהר ממגע בחלקים חמים לפני ואחרי השימוש.
 1.  אחסנה: תמיד נתק את מיכל הגז מן הכירה שלא בשימוש. אחסן במקום יבש ובטוח הרחק מחום
 2.  אין לבצע שימוש בכירה בצורה פרועה ו/או לעשות שימוש שלא יועד לה
 3.  השתמש בכירה בזהירות. הקפד שלא להפילה
הוראות הרכבה
 1. וודא שווסת העוצמה (ידית וסת כתומה) סגור עד הסוף (עם כיוון השעון).
 2.  החזק את מיכל הגז עם הפתח למעלה כאשר אתה מחבר אותו לברז הגז.
 3.  מקם את ברז הגז מעל מיכל הגז.
 4.  הברג בעדינות את מיכל הגז לברז הגז עד שתרגיש את התנגדות האטם, אין לסגור חזק מדי כדי לא לפגוע באטם, סגור רק בכוח יד.
 5.  וודא שאטימות גז הושגה. אם ברצונך לבדוק אטימות, בצע זאת בחוץ.                                                  אין לבדוק נזילות גז באמצעות להבה. השתמש למשל עם מי סבון חמים מוקצפים, הרטב את מקומות החיבור, במידה וישנה נזילה יופיעו בועות באזור הנזילה. אם הינך בספק ומריח גז, אל תדליק את הכירה. פרק את המיכל מהכירה וצור קשר עם החנות בה רכשת את הכירה.
 6. פתח את הרגלים (תומכות הסיר) מסביב לראש מבער כך שהרגלים יהיו במצב מתוח מהמבער.
 7.  וודא שהמבער מוברג חזק. עכשיו הכירה מוכנה לפעולה
הוראות הפעלה
 1. תמיד מקם את הכירה במקום יציב.
 2. פתח את ברז הגז נגד כיוון השעון והצת מיד את המבער עם המצת האלקטרוני המובנה                                                           
 3. קבע את עוצמת הלהבה בעזרת ברז הגז
 4. תוך כדי שימוש אין להזיז את הגזיה. התפרצויות להבה יכולות להופיע
  במידה והכירה לא חמה ותוך כדי תזוזות חדות
 5. לאחר שימוש, וודא שברז הגז סגור היטב עם כיוון השעון.
 6.  חייב להישמר מרחק מחומרים דליקים
החלפת מיכל גז
 1. וודא שברז בגז סגור ואין להבה במבער ובסביבתה. קח את הכירה למקום מאוורר והרחק מאנשים אחרים. פרק את המיכל הגז מהכירה. וודא שהאטם נימצא במקומו והוא תקין.
שרות ותחזוקה רציפים
 1. וודא תמיד שהאטם בברז הגז (בצד ההברגה) במקומו ושהוא במצב טוב. בכל פעולת חיבור, וודא זווית חיבור בין ברז הגז למיכל.
 2. אין לנסות לתקן את הכירה מעבר למוסבר בדף הוראות זה
 3.  אין לשנות את מבנה הכירה. זה עלול לגרום לכירה להיות לא תקנית.